• TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

  TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

   Cập nhật  (14/05/2016)

  Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng; Quản lý chi phí; Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng; Quản lý rủi ro; Các nội dung quản lý khác. Chi tiết như sau:

  Chi tiết   

 • TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ

   Cập nhật  (28/10/2015)

  a. Quy hoạch xây dựng vùng; b. Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; c. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

  Chi tiết   

 • THIẾT KẾ QUY HOẠCH, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ THI CÔNG...

  THIẾT KẾ QUY HOẠCH, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ THI CÔNG...

   Cập nhật  (28/10/2015)

  a. Quy hoạch xây dựng vùng; b. Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; c. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Bao gồm:

  Chi tiết   

 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

   Cập nhật  (28/10/2015)

  Với sự kết hợp giữa sự năng động, sáng tạo của sức trẻ và kinh nghiệm của tuổi già, EXP CONS đang trên con đường phát triển để trở thành nhà thầu thi công uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

  Chi tiết